Verkeersborden Nederland in Zakformaat

Voor iedere Nederlandse weggebruiker is het van belang de verkeersregels en de verkeersborden te kennen. Voor velen zal de betekenis -en het vereiste gedrag of handelen- bij het zien van de diverse verkeersborden niet meer actueel zijn. Onderstaand een overzicht van de Nederlandse verkeersborden. Handig voor in het dashboardkastje in de auto, of als voorbereiding op je theorie-examen, voor de bromfiets, scooter, snorfiets, brommobiel, auto of motor.

Uw verkeerskennis testen?
Doe een aantal gratis tests met betrekking tot de verkeerstheorie HIER!

VERKEERSBORDEN NEDERLAND CONFORM RVV1990 BIJLAGE 1
verkeersborden: snelheid 50 maximumsnelheid
-50 einde maximumsnelheid 70maximumsnelheid electronisch signaleringsbord
a50 adviesnelheid -a50 einde adviessnelheid
verkeersborden: voorrang b1 voorrangsweg
b2 einde voorrangsweg b3 voorrangskruispunt
b4 voorrangskruispunt weg links b5 voorrangskruispunt weg rechts
b6verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg b7 stop: verleen voorrang aan bestuurders op de kruisende weg
verkeersborden: geslotenverklaring c1gesloten in beide richtingen voor voertuigen, ruiters, gelei-ders van rij- of trekdieren of vee
c2éénrichtingsweg. In deze richting gesloten voor voertui-gen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee c3 éénrichtingweg
c4 éénrichtingsweg c5 inrijden toegestaan
c6 gesloten voor motorvoertui-gen op meer dan twee wielen c7 gesloten voor vrachtauto’s
c8gesloten voor motorvoertuigen die niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h c9gesloten voor ruiters, vee, wagens, motorvoertuigendie niet sneller kunnen of mogen rijden dan 25 km/h en brommobielen alsmede fietsers , bromfietsers en gehandicaptenvoertuigen
c10gesloten voor motorvoertuigen met aanhangwagen c11 gesloten voor motorfietsen
c12gesloten voor alle motorvoertuigen c13gesloten voor bromfietsen, snorfietsen en gehadicapten-voertuigen met inwerking zijnde motor
c14gesloten voor fietsen en gehandicaptenvoertuigen zonder motor c15gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicapten-voertuigen
c16 gesloten voor voetgangers c17gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen die, met inbegrip van de lading, langer zijn dan op het bord is aangegeven
c18gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, breder zijn dan op het bord is aangegeven c19gesloten voor voertuigen die, met inbegrip van de lading, hoger zijn op het bord is aangegeven
c20gesloten voor voertuigen waarvan de aslast hoger is dan op het bord staat aangegeven c21gesloten voor voertuigen en samenstellen van voertuigen, waarvan de totaalmassa hoger is dan op het bord staat aangegeven
c22gesloten voor voertuigen met bepaalde gevaarlijke stoffen c22agesloten voor vrachtauto’s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d
c22beinde geslotenverklaring voor vrachtauto;s die niet voldoen aan de eisen, genoemd in artikel 86d c23-01 spitsstrook open
c23-02 spitsstrook vrijmaken c23-03 einde spitsstrook
verkeersborden: rijrichting d1 rotonde: verplichte rijrichting
d2gebod voor alle bestuurders het bord voorbij te gaan aan de zijde die de pijl aangeeft d3bord mag aan beide zijden worden voorbijgegaan
d4gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven d5gebod tot het volgen van de rijrichting die op het bord is aangegeven
d6gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven d7gebod tot het volgen van één van de rijrichtingen die op het bord zijn aangegeven
verkeersborden: parkeren en stilstaan e1parkeerverbod
e2verbod stil te staan e3verbod fietsen en bromfietsen te plaatsen
e4parkeergelegenheid e5 taxistandplaats
e6gehandicaptenparkeerplaats e7gelenheid tot het onmiddel-lijk laden en lossen van goederen
e8parkeergelegenheid alleen bestemd voor de voertuig-categorie of groep voertuigen die op het bord is aangegeven e9parkeergelegenheid alleen bestemd voor vergunninghouders
e10parkeerschijfzone e11einde parkeerschijfzone
e12parkeergelegenheid ten behoeve van overstappers op het openbaar vervoer e13parkeergelegenheid ten behoeve van carpoolers
verkeersborden: overige geboden en verboden f1verbod voor motorvoertuigen om elkaar onderling in te halen
f2einde verbod voor motorvoetuigen om elkaar onderling in te halen f3verbod voor vrachtauto’s om motorvoertuigen in te halen
f4einde verbod voor vracht-auto’s om motorvoertuigen in te halen f5verbod voor bestuurders door te gaan bij nadering van verkeer uit tegenovergestelde richting
f6bestuurders uit tegengestelde richting moeten verkeer dat van deze richting nadert voor laten gaan f7keerverbod
f8einde alle door verkeersborden aangegeven verboden f9einde van alle op electronisch signaleringsbord aangegeven verboden en adviezen
f10stop. In het bord kan worden aangegeven door wie of waarom het bord wordt geplaatst
verkeersborden: verkeersregels g1autosnelweg
g2einde autosnelweg g3autoweg
g4einde autoweg g5erf
g6einde erf g7voetpad
g8einde voetpad g9 ruiterpad
g10einde ruiterpad g11verplicht fietspad
g12einde verplicht fietspad g12afiets/bromfietspad
g12beinde fiets/bromfietspad g13 onverplicht fietspad
g14einde onverplicht fietspad
verkeersborden: bebouwde kom
h1bebouwde kom h2einde bebouwde kom
verkeeersborden: waarschuwing j1slecht wegdek
j2 bocht naar rechts j3 bocht naar links
j4 S-bocht(en) eerst naar rechts j5 S-bocht(en) eerst naar links
j6 steile helling j7 gevaarlijke daling
j8 gevaarlijk kruispunt j9 rotonde
j10 overweg met overwegbomen j11 overweg zonder overwegbomen
j12 overweg met enkel spoor j13 overweg met twee of meer sporen
j14 tram(kruising) j15 beweegbare brug
j16 werk in uitvoering j17 rijbaanversmalling
j18 rijbaanversmalling rechts j19 rijbaanversmalling links
j20 slipgevaar j21kinderen
j22 voetgangersoversteekplaats j22f voetgangersoversteekplaats
j24 fietsers en bromfietsers j24f fietsers en bromfietsers
j23 voetgangers j25 losliggende stenen
j26 kade of rivieroever j27 groot wild
j28 vee j29 tegenliggers
j30 laagvliegende vliegtuigen j31 zijwind
j32 verkeerslichten j33 file
j34 ongeval j35slecht zicht door sneeuw, regen of mist
j36 ijzel of sneeuw j37gevaar (de aard van het gevaar is aangegeven op het onderbord)
j38 verkeersdrempel
verkeersborden: bewegwijzering
(nieuwe borden worden gefaseerd ingevoerd/geplaatst)
k1lage beslissingswijzer langs autosnelweg
k2voorwegwijzer langs autosnelweg k3beslissingswijzer langs autosnelweg
k4hoge beslissingswijzer langs autosnelweg k5voorwegwijzer langs niet-autosnelweg
k6 beslissingswijzer langs niet-autosnelweg k7wegwijzer voor fietsers en bromfietsers
k8 wegwijzer voor fietsers en bromfietsers k9omleiding: voorwegwijzer op niet-autosnelweg
k10voorwegwijzer binnen de bebouwde kom k11voorsorteren op niet-autosnelweg
k12wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom k13wijkwegwijzer binnen de bebouwde kom
k14route voor het vervoer van bepaalde gevaarlijke stoffen
verkeersborden: informatie l1hoogte onderdoorgang
l2 voetgangersoversteekplaats l3 bushalte/tramhalte
l4 voorsorteren l5 einde rijstrook
l6 splitsing l7 aantal doorgaande rijstroken
l8 doodlopende weg l9vooraanduiding doodlopende weg
l10 vooraanduiding verkeers-maatregel voor de aangegeven richting l11verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook / rijstroken
l12 verkeersbord geldt alleen voor de aangegeven rijstrook l13model bord verkeerstunnel
l14 vluchthaven l15vluchthaven voorzien van een noodtelefoon en brand-blusapparaat
l16 noodtelefoon l17brandblusapparaat
l18 noodtelefoon en brandblusapparaat l19dichtsbijzijnde uitgang of twee dichtsbijzijnde uitgangen in de op het bord aangegeven richting en afstand

2 Reacties

  1. Op zoek naar de betekenis van een blauw verkeersbord met de vermelding van een grote U met een nummer er achter, bijv, U 27

Reageer